منوی اصلی
 

 

تعرفه ها
تعرفه ها

نرخ خدمات ما

ویرایش شده در تاریخ و ساعت:

چهار شنبه 14  بهمن 1394  ساعت 00:19

نوع ارز

خرید

فروش

  لیبرتی رزرو

           --------------

            -----------

      وبمانی

3600
           ------------------  

    3750       --------

   پرفکت مانی

     3450      -----------------

       3750     ------------

         اگوپی

            ----------------

                       

            ------------

        اوکی پی

            3450 --------------

         3650      ------------

       بیت کوین

                             

          1250000  ------------------ 

                

        1480000     --------------

      

    بیت کوین کد

             

            3500

                    

          3700  --------------

  آلرت پی(پیزا)

           ----------------

            --------------

   پیپال USD

                  //

            -------------

   پیپال Euro

                     

                  //

              -----------
تماس با ما
09122099477
021-66264724
Enexchanger
9122099477
Enexchanger
Ensaniyat_Exchanger
Enexchanger
661692987
حساب های موجود ما
Bitcoin BTC
قیمت خرید 49.000.000
قیمت فروش 54.000.000
موجودی ما 15.00 BTC
مورد نیاز ما 30.00 BTC
Wex Code USD
قیمت خرید 4600 ت
قیمت فروش 4800 ت
موجودی ما 5000 $
مورد نیاز ما 100000 $
Payeer USD
قیمت خرید 4000 ت
قیمت فروش 5300 ت
موجودی ما 0000
مورد نیاز ما 00000 $
Ethereum USD
قیمت خرید 3800000 ت
قیمت فروش 4100000 ت
موجودی ما 10
مورد نیاز ما 10000 $
PM USD
قیمت خرید 4600 ت
قیمت فروش 4750 ت
موجودی ما 10000 $
مورد نیاز ما 50000 $
WebMoney WMZ
قیمت خرید 4700 ت
قیمت فروش 4850 ت
موجودی ما 80000 $
مورد نیاز ما 50000 $
Okpay USD
قیمت خرید 4000 ت
قیمت فروش 5000 ت
موجودی ما 0
مورد نیاز ما 20000$
Ripple USD
قیمت خرید 4300 ت
قیمت فروش 5000 ت
موجودی ما 20000
مورد نیاز ما 50000 $
Maidsafe USD
قیمت خرید 0000 ت
قیمت فروش 0000 ت
موجودی ما 0000 $
مورد نیاز ما 0000 $
Litecoin USD
قیمت خرید 700000 ت
قیمت فروش 1100000 ت
موجودی ما 10 $
مورد نیاز ما 20000 $
Dogecoin USD
قیمت خرید 60 ت
قیمت فروش 100 ت
موجودی ما 0
مورد نیاز ما 700000 $
Dash USD
قیمت خرید 0000 ت
قیمت فروش 0000 ت
موجودی ما 000000
مورد نیاز ما 0000 $